Go to Top

Organisatie

RvC Coöperatie DE Ramplaan

Maria de KleijnDorette CorbeyLodewijk de Waal
Maria de Kleijn is een natuurkundige met een MBA die sinds 15 jaar in de energiesector werkt. Eerst als consultant bij McKinsey, later in het toezicht op de energiesector en sinds 2008 bij Nuon/Vattenfall in diverse analytische en business development functies.

In haar huidige functie is zij verantwoordelijk voor de lange termijn voorspellingen van brandstof- en elektriciteitsprijzen en voor het financieel waarderen van complexe contracten. Maria woont in het Kleverpark met haar man en 2 kinderen. Naast zonnedelen van onze coöperatie brengt zij duurzaamheid thuis in de praktijk met goede isolatie en een zonneboiler.
Dorette Corbey was directeur van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit en voorzitter van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa.

Van 1999 tot 2009 was zij lid van het Europees Parlement voor de PvdA en had onder andere de portefeuilles milieu, energie en industrie. Ze woont in het Garenkokerskwartier.
Lodewijk de Waal heeft diverse toezichthoudende functies, waaronder lid Raad van Toezicht Nationaal Museum voor Wereldculturen, lid Raad van Commissarissen Werkse! en voorzitter Raad van Beheer Pantar (leer-werkbedrijf Amsterdam en Diemen), lid Raad van Toezicht Stichting Waardering en Erkenning Politie (WEP), voorzitter Nationaal Fonds Kunstbezit.

Hij is voorzitter van het Nationaal Contactpunt van de OESO code (NCP), bestuurslid Stichting Veteraneninstituut, voorzitter Stichting Vrienden van de Vakbondshistorie (VHV), voorzitter bestuur HIER Klimaatbureau, bestuursvoorzitter STAK IMK, voorzitter Regiegroep Koopwoningen (voortkomend uit het Energieakkoord).

Voorheen was Lodewijk onder meer voorzitter vakcentrale FNV, commissaris FMO, lid RvT TU Delft, directeur Vereniging Humanitas, commissaris op voordracht van de staat bij ING Groep N.V., voorzitter tafel 1 EnergieAkkoord, voorzitter IRC (water en sanitatie in ontwikkelingslanden), lid Raad van Commissarissen PGGM.

Bestuur Coöperatie DE Ramplaan

Eise Jan Wattel
Jan Gastkemper
Stijn Ruiter
Dion Gigengack
VoorzitterSecretarisPenningmeesterAlgemeen bestuurslid
Eise Jan WattelJanDion Gigengack
Bedrijfseconoom, Manager Operations bij Tata Steel

“Fantastisch hoeveel energie er in de postcoderoos is om ons initiatief verder te brengen!”
Bedrijfskundige

“Als bewoner van het Houtvaartkwartier zet ik mij graag in voor dit mooie duurzame postcoderoosinitiatief vanuit het Ramplaankwartier.”

Socioloog, senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving te Amsterdam en professor aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit UtrechtElektrotechnicus

“Ik help graag mee aan het realiseren en in stand houden van een zinvol en duurzaam initiatief. Uit interesse voor de techniek en de coöperatieve gedachte.”