Go to Top

Juridisch

Voor de exploitatie van de zonnecentrale op het dak van de Fablohal, is een energiecoöperatie opgericht: ‘Coöperatie (Duurzame Energie) DE Ramplaan’. De coöperatie heeft de installatie gefinancierd door zonnestroomdelen (1604) te verkopen aan haar leden. Aanvankelijk voor een bedrag van 272 euro per zonnestroomdeel. Een zonnestroomdeel zou je kunnen zien als een aandeel in de coöperatie. Een lid is dus geen eigenaar van specifieke zonnepanelen, waarvan er 1347 op het dak van de Fablohal liggen. Eén zonnestroomdeel levert ongeveer 225 kWh per jaar. De definitieve opbrengst wordt aan het einde van het jaar bepaald.

Op 17 april 2014 is de Energiecoöperatie DE Ramplaan officieel opgericht. Zaken als bevoegdheden van het bestuur, de rechten en verplichtingen van de leden en de manier waarop de besluitvorming tot stand komt, zijn vastgelegd in de Statuten.

Naast de Statuten is een Reglement opgesteld.

De coöperatie heeft een overzicht, de “Term Sheet“, opgesteld met beknopte financiële en andere informatie omtrent het in haar statuten en het  reglement beschreven Fablo-project.

Leden ondertekenen de Ledenovereenkomst.

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, heeft de coöperatie een  Privacyverklaring opgesteld.