Go to Top

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Mail naar energiecooperatie@deramplaan.nl We reageren zo snel mogelijk!

Voordelen & opbrengst

Hoeveel stroom produceert 1 zonnestroomdeel?

Eén zonnestroomdeel levert ongeveer 225 kWh per jaar. De definitieve opbrengst wordt aan het einde van het jaar bepaald

Wanneer heb ik mijn investering in zonnestroomdelen terugverdiend?

De zonnestroomdelen verdienen zich terug in 7 tot 8 jaar afhankelijk van het energiebelastingstarief (en daarmee de korting op dit tarief) en de opbrengsten en kosten van de Energiecoöperatie. De zonnestroomdelen houden dan nog zo’n 12 – 13 jaar economische waarde.

Met welke levensduur van de zonnepanelen wordt rekening gehouden?

In de berekeningen gaan we uit van 20 jaar productie. Hiermee is rekening gehouden bij het berekenen van de restwaarde van de delen. Wij gaan daarbij niet uit van de garantie van de postcoderoosregeling van de overheid voor 15 jaar.

Ik heb oorspronkelijk 325 euro per zonnestroomdeel betaald, terwijl in de berekeningen nu uitgegaan wordt van 272 euro. Hoe kan dat?

Het oorspronkelijke inlegbedrag was inclusief BTW. De coöperatie heeft bezwaar gemaakt tegen deze BTW-heffing bij de Belastingdienst. De Belastingdienst is hiermee eind 2017 akkoord gegaan onder voorwaarde van aanpassing van ons financiële model. De teveel betaalde BTW is in januari 2018 uitgekeerd aan de leden. De leden hebben hierover eind 2017 bericht ontvangen.

Hoe wordt de door mijn panelen opgewekte stroom verrekend?

Energiecoöperatie DE Ramplaan heeft afspraken gemaakt met Greenchoice. Zij kopen de energie van de coöperatie. De opbrengst die de coöperatie hiermee maakt (na aftrek van kosten) krijgen de leden na het einde van het jaar uitbetaald in de vorm van dividend. Daarnaast krijgt u vermindering van de energiebelasting tot nihil over de door uw zonnestroomdelen opgewekte energie. De coöperatie geeft hiervoor de opgewekte energie van uw zonnedelen aan het einde van het jaar door aan uw energieleverancier (Qurrent of Greenchoice), die dit aan u terugbetalen.

Kan ik met de opbrengst van mijn zonnestroomdelen mijn maandbedrag verlagen?

Het is mogelijk om met de verwachte opbrengst van uw zonnestroomdelen het maandbedrag dat u aan Greenchoice (voorheen Qurrent) betaalt te verlagen. Dat doet u als volgt:

  1. Check eerst uw jaarrekening. Vul vervolgens uw jaarlijks verbruik en het aantal zonnestroomdelen in op de Jaarrekening Calculator en controleer onderaan wat het aanbevolen voorschotbedrag is.
  2. Neem contact op met Greenchoice en geef aan dat u uw maandbedrag wil verlagen.

Is er een verzekering tegen brand aan de installatie?

Ja, wanneer de oorzaak van de brand kan worden toegewezen aan de dakeigenaar Thoolen geldt hun verzekering. Wanneer de oorzaak van de brand kan worden toegewezen aan onze installatie dan geldt onze verzekering. Maar zonder pand is er uiteraard ook geen installatie. Derving van productie is in een dergelijk ernstig geval slechts beperkt gedekt.

Energieleverancier & energierekening

Van welke energieleverancier kan ik gebruik maken?

De coöperatie had in de eerste drie jaar afspraken met Qurrent. Door een nieuw contract met Greenchoice en de overname van Qurrent door Greenchoice kunnen de leden nu van Greenchoice gebruik maken. Klanten van Qurrent worden eind 2019/begin 2020 overgezet naar Greenchoice. De coöperatie beperkt de verrekening van de energiebelastingkorting tot deze twee leveranciers om de administratieve lasten dragelijk te houden.

Hoe wordt de energiebelasting door Greenchoice verrekend?

De energiebelasting wordt met een creditfactuur in het eerste kwartaal van het volgende jaar uitbetaald. Let op: voor de leden die eind 2019 van Qurrent naar Greenchoice zijn gemigreerd, wordt de energiebelasting nog door Qurrent verrekend. U wordt hier eind februari / begin maart 2020 over geïnformeerd middels een e-mail “Bevestigen uitbetalen korting energiebelasting postcoderoos zonnepark”.

Hoe wordt de energiebelasting door Qurrent verrekend?

Voor 2019 wordt de energiebelasting met een creditfactuur in het eerste kwartaal van 2020 uitbetaald. Let op: voor de leden die eind 2019 van Qurrent naar Greenchoice gemigreerd zijn, wordt de energiebelasting nog door Qurrent verrekend. U wordt hier eind februari / begin maart 2020 over geïnformeerd middels een e-mail “Bevestigen uitbetalen korting energiebelasting postcoderoos zonnepark”.

In voorgaande jaren werd de energiebelasting gelijk met de eindafrekening verrekend. Op  uw energierekening stond hiervoor een aparte pagina “Zonnepark: Zonnepark DE Ramplaan”. Hierop stond de korting op de energiebelasting over de door uw zonnestroomdelen opgewekte stroom vermeld onder “Korting energiebelasting nabijheidstarief”. De term “nabijheidstarief” verwijst naar de “postcoderoosregeling”. Het totale bedrag stond als korting “Zonnepark” vermeld op het totaaloverzicht van de jaarnota op de eerste pagina van uw energierekening.

Omdat de Energiecoöperatie DE Ramplaan vanaf september 2018 de energie aan Greenchoice is gaan leveren, heeft Qurrent in maart 2019 de resterende korting over 2018 aan u uitbetaald en u hier met een aparte e-mail onder de titel “Zonnepark” over ingelicht.

Hoe wordt de energieopbrengst van mijn zonnestroomdelen door de coöperatie uitgekeerd?

De opgewekte stroom wordt door de coöperatie aan Greenchoice verkocht. De opbrengst hiervan wordt na aftrek van de operationele kosten van de coöperatie als dividend aan de leden uitgekeerd. Het dividend wordt na afloop van het kalenderjaar berekend en door de coöperatie aan u uitgekeerd. Voor het dividend over 2019 heeft u hiervoor van de coöperatie een e-mail op 29 februari 2020 ontvangen: “Factuur uitkering 2019”.
NB: Tegelijk met de dividenduitkering over 2019 heeft u ook een eenmalige uitkering uit eigen vermogen gekregen van € 2,26 per zonnestroomdeel.

Mijn slimme meter geeft “0” aan voor de door mijn panelen geleverde zonne-energie. Hoe kan dat?

De stroom die wordt opgewekt door uw zonnestroomdelen wordt niet door uw slimme meter geregistreerd. Alle stroom van de installatie wordt door de coöperatie aan Greenchoice verkocht. De opbrengst hiervan wordt na aftrek van de operationele kosten van de coöperatie als dividend aan de leden uitgekeerd. Jaarlijks geven we door wat het aandeel van ieder lid in de productie is geweest zodat de energiemaatschappij kan berekenen hoeveel
energiebelastingskorting ze per lid moeten uitkeren.

Meedoen met zonnestroomdelen

Ik wil lid worden van de coöperatie. Wat moet ik doen?

Helaas zijn er momenteel geen zonnestroomdelen beschikbaar. Door u aan te melden komt u automatisch op de wachtlijst. Vrijgekomen zonnestroomdelen worden in volgorde toegewezen aan kandidaten op de wachtlijst. Aanmelden gaat door een e-mail te sturen naar energiecooperatie@deramplaan.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal gewenste zonnestroomdelen.

Met hoeveel zonnestroomdelen kan ik partciperen?

Minimaal twee en verder zoveel u wilt. Maar wij adviseren om voor ongeveer 80 procent van uw gemiddelde stroomverbruik mee te doen. Als u meer stroom opwekt dan u verbruikt, krijgt u over het surplus geen energiebelasting terug. Een voorbeeld: Jaarverbruik: 2250 kWh – 20% = 1800 kWh. 1800 kWh : 225= 8 Zonnestroomdelen. Gebruik de handige Jaarrekening calculator om dit te berekenen.

Ik ben huurder. Kan ik dan ook meedoen?

Ja, tenzij u inclusief energiekosten huurt. U moet dus zelfstandig afnemer zijn van stroom.

Ik heb een bedrijf aan huis. Kan ik meedoen?

De regeling voor de korting op de energiebelasting sluit een aantal groepen ondernemers uit, bijvoorbeeld als je speculeert met onroerend goed of als je in energie handelt of een woningcorporatie bent. Uw huis moet in elk geval voor meer dan 50% worden gebruikt als woonhuis.

Ik woon niet in het Ramplaankwartier. Kan ik wel meedoen?

U kunt meedoen als u woont binnen de zogenaamde postcoderoos. In dit geval: als u woont op een adres met een van de volgende postcodes: 2015; 2051; 2111; 2014; 2013; 2023. Klik hier voor een kaart van het postcoderoosgebied.

Kan ik ook meedoen als ik zonnepanelen op mijn eigen dak heb?

Jazeker, er zijn juist flink wat leden die al eigen zonnepanelen hebben maar ook meedoen met zonnestroomdelen omdat de eigen panelen niet genoeg energie opwekken. 

Moet ik overstappen voor elektriciteit én gas?

In principe is het voldoende om alleen over te stappen voor elektriciteit naar Greenchoice.

Verhuizen, zonnestroomdelen overdragen, verminderen of verhogen

Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met mijn zonnestroomdelen?

Wanneer u naar een andere woning verhuist binnen de zogeheten postcoderoos (postcode: 2015; 2051; 2111; 2014; 2013; 2023) dan kunt u uw zonnestroomdelen ‘meenemen’. U geeft dan een adreswijziging door aan de coöperatie. Verhuist u naar een woning buiten de postcoderoos, dan kunt u de zonnestroomdelen overdragen aan de nieuwe eigenaar van uw oude woning of deze aanbieden bij de coöperatie. We nemen dan de zonnestroomdelen tegen de op dat moment geldende restwaarde van u over op het moment dat iemand van de wachtlijst ze wil hebben. neem voor vragen contact op met de coöperatie.

Ik heb zonnestroomdelen maar ik wil het aantal verhogen. Kan dat?

Als u door omstandigheden meer energie bent gaan verbruiken en meer zonnestroomdelen wilt, neem dan dan even contact op met de coöperatie. Wij zetten u voor de het aantal extra zonnestroomdelen op de wachtlijst en nemen contact met u op zodra deze beschikbaar zijn.

Ik heb zonnestroomdelen maar ik wil het aantal verlagen. Kan dat?

Als u door omstandigheden minder energie bent gaan verbruiken en minder zonnestroomdelen nodig denkt te hebben, neem dan dan even contact op met de coöperatie. Wij kijken dan of iemand op de wachtlijst deze zonnestroomdelen wil overnemen tegen de dan geldende restwaarde.