Go to Top

Meer informatie

Greenchoice en Qurrent

In augustus 2018 liep onze overeenkomst met energiemaatschappij Qurrent af. De eerste 3 jaar heeft Qurrent de stroom afgenomen die wij produceerden. Een onderdeel van de overeenkomst was ook dat al onze leden klant werden van Qurrent.
Sinds september 2018 leveren we, voor een periode van 3 jaar, onze stroom aan Greenchoice.
Kort daarna is Qurrent door Greenchoice overgenomen . Veel leden zijn daarna overgestapt naar Greenchoice. Eind 2019/2020 zijn alle overige klanten van Qurrent overgezet naar Greenchoice.

Verhuizen

Wanneer u naar een andere woning verhuist binnen de postcoderoos (postcode: 2013, 2014, 2015, 2023, 2051; 2111) dan kunt u uw zonnestroomdelen ‘meenemen’. U geeft dan een adreswijziging door aan de coöperatie.
Verhuist u naar een woning buiten de postcoderoos dan zult u de zonnestroomdelen moeten afstaan. Daarbij heeft u de volgende mogelijkheden:
1. U kunt zonnestroomdelen tegen de op dat moment geldende restwaarde overdragen aan de nieuwe eigenaar van uw oude woning.
2. U kunt de coöperatie vragen om een koper voor uw zonnestroomdelen te vinden. De coöperatie zal vervolgens mensen op de wachtlijst voor u benaderen.

In beide gevallen dient u contact op te nemen met de secretaris van de coöperatie (energiecooperatie@deramplaan.nl). Zodra een koper bekend is zal deze een overdrachtsformulier opstellen dat door verkoper getekend dient te worden. Vervolgens zal de koper een ledenovereenkomst ontvangen. In het geval dat de koper een bestaand lid is zal dit een aangepaste ledenovereenkomst zijn. De financiёle transactie is altijd direct tussen koper en verkoper. Zodra beide documenten zijn getekend en de koper heeft bevestigd dat de overdrachtssom is ontvangen, zullen de zonnestroomdelen in de administratie op naam van de nieuwe eigenaar worden gezet.

Het dividend van de coöperatie en de korting op de energiebelasting zullen aan het einde van het jaar toegerekend worden aan de nieuwe eigenaar. Indien dat bij de verkoop wordt afgesproken kunnen deze voordelen naar rato toegekend worden aan de verkoper.

Verhogen of verlagen van uw aantal zonnestroomdelen

Als u door omstandigheden meer of minder energie bent gaan verbruiken neem dan contact op met de coöperatie. Als u meer zonnestroomdelen wilt hebben dan zetten wij u voor het aantal extra zonnestroomdelen op de wachtlijst en nemen contact met u op zodra deze beschikbaar zijn. Als u minder energie bent gaan verbruiken en minder zonnestroomdelen nodig denkt te hebben, dan kijken wij of iemand op de wachtlijst deze zonnestroomdelen wil overnemen tegen de dan geldende restwaarde.

Jaarrekening calculator

De jaarrekening calculator is een Excel rekenblad waarin u het aantal zonnestroomdelen en uw jaarlijks stroom- en gasverbruik invoert en u vervolgens een nauwkeurige schatting krijgt van uw te verwachten jaarrekening. U kunt ook duidelijk het verschil zien tussen stroom van uw zonnestroomdelen en overige stroom. Wij hebben voor de berekening de tarieven van Greenchoice genomen. Het tweede tabblad geeft aan hoe de restwaarde van de zonnestroomdelen over de jaren afneemt. Hiermee kan worden bepaald tegen welke waarde de zonnestroomdelen kunnen worden overgedragen op nieuwe leden mocht u bijvoorbeeld gaan verhuizen. Het derde tabblad geeft het verwachte dividend aan per zonnestroomdeel.

Ga naar de jaarrekening calculator .

Duurzaamheidslening

Wilt u uw zonnestroomdelen financieren met een duurzaamheidslening van de Gemeente Haarlem?  Ga naar de site van de gemeente Haarlem om informatie over de voorwaarden in te winnen.