Go to Top

Meer weten over het SpaarGas-ZonneWarmteNet?

Het SpaarGas-team (een samenwerking tussen wijkbewoners en gemeente Haarlem) 
heeft voor het Ramplaankwartier het ZonneWarmteNet plan ontwikkeld. 
Via onderstaande link lees je alles over dit ZonneWarmteNet voorstel.

-> Link naar SpaarGas-Ramplaankwartier <-