Go to Top

Kamervragen over DE-initiatief

De belastingregels voor energiecoöperaties zoals in het Ramplaankwartier, moeten simpeler. Dat is de teneur van de Kamervragen die de Christen-Unie heeft gesteld aan minister Kamp en staatssecretaris Wiebes.  Onduidelijke btw-regels en onnodig hoge aansluitkosten op het energienetwerk werken belemmerend, aldus de politieke partij.

De Kamervragen komen voort uit een bezoek van CU-Kamerlid Carla Dik-Faber aan het Ramplaankwartier in februari. Ze sprak toen met leden van de werkgroep over de belemmeringen en obstakels die pioniers als DE Ramplaan tegenkomen.  In samenspraak met DE Ramplaan zijn vervolgens Kamervragen geformuleerd. Dik-Faber: ‘Het is ongelofelijk hoeveel uitzoekwerk er nodig is om er achter te komen wat nu precies de regels zijn. Ik hoop dat de regering snel de regels simpeler maakt, want dit werkt erg demotiverend voor dit soort goede initiatieven.’

‘Bewoners verliezen bijvoorbeeld het recht op korting op de energiebelasting als ze minder energie verbruiken dan dat ze van te voren hebben ingekocht bij de coöperatie. Dit is een perverse prikkel want je wil juist dat mensen energie besparen. Moet je dan straks wijkenergie-aandelen verkopen als je minder energie gaat verbruiken omdat je kinderen het huis uit zijn gegaan? Het is veel makkelijker als de belastingkorting in rekening wordt gebracht over de totale productie van de wijkenergiecentrale. Dat is veel eenvoudiger en geeft geen onnodige risico’s voor de deelnemers aan het project.’

Dik-Faber vindt het ook zorgelijk dat oudere wijkbewoners of mensen met een onzekere inkomenssituatie niet mee kunnen doen omdat ze geen geld kunnen lenen om een aandeel te kopen. ‘Ik wil dat iedereen in de wijk mee kan doen. De zonnepanelen verdienen zichzelf terug. Mensen die geen geld bij de bank kunnen lenen moeten dat via de coöperatie kunnen doen gefinancierd via de energienota en zonder dat ze de korting op de energiebelasting verliezen’, aldus Dik-Faber.