Go to Top

Bouw zonnecentrale in beeld

De bouw van de zonnecentrale op het dak van de Fablohal verloopt volgens plan. Inmiddels is al meer dan de helft van de zonnepanelen geplaatst. Peter Bon die de werkzaamheden namens de energiecoöperatie begeleidt, heeft foto’s gemaakt die een goed beeld geven van wat er tot nu toe gedaan is.

Geen stormschade

De zware storm die afgelopen zaterdag 25 juli over Nederland raasde, was een onverwachte test voor de bevestigingsconstructie. In het Ramplaankwartier werden een aantal bomen ontworteld en er was ook schade aan huizen en auto’s. De zonnecentrale is echter onbeschadigd; een bevestiging dat de berekeningen en constructiemethode degelijk zijn uitgevoerd.

We gaan verder

De komende weken worden de resterende panelen geplaatst. Volgende week wordt ook begonnen met de werkzaamheden aan het schakelstation waarmee onze zonnecentrale daadwerkelijk aan het net zal worden gekoppeld. Tevens zal worden aangevangen met het plaatsen van de eerste omvormers. De verwachting is nog steeds dat de werkzaamheden in de tweede helft van augustus zullen zijn afgerond!