Go to Top

Teruggave BTW inleg zonnecentrale geregeld

Het bestuur van Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan heeft goed nieuws: de teruggave van BTW over de inleg is een feit! Tijdens de ALV eerder dit jaar hebben we u verteld dat wij tot op dat moment nog geen bericht van de Belastingdienst hadden ontvangen. Wij hebben daarna via Loyens & Loeff en ook de belangenorganisatie ODE Decentraal pogingen gedaan om met de Belastingdienst in contact te komen en akkoord te krijgen op ons voorstel.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een herbeoordeling door de Belastingdienst waarin akkoord wordt gegaan met ons voorstel. Met ingang van 1 januari 2017 wordt een aangepaste versie van ons model gebruikt. Als gevolg van deze uitspraak van de Belastingdienst kunnen we ieder lid 23,62/25e deel van de over de inleg betaalde BTW terugbetalen. Per zonnestroomdeel van 325 euro is dat € 53,30 retour.

Aanpassen model

Hoe zat het ook alweer? Tijdens de ALV hebben we toegelicht dat in de oorspronkelijke opzet wij het model hanteerden dat Qurrent de opgewekte stroom aan ons leverde met korting op het marktconforme tarief. Door deze verkregen korting stelde de fiscus zich op het standpunt dat over de ingelegde bedragen door de leden belasting verschuldigd was.

In de nieuwe situatie wordt door Qurrent een marktconform tarief aan ons in rekening gebracht voor de opgewekte stroom. Er is in die zin geen sprake meer van een tegenprestatie (korting) tegenover de inleg door de leden. Daarnaast wordt over het marktconforme tarief omzetbelasting in rekening gebracht. Op basis hiervan stelt de fiscus dat het onredelijk is de oorspronkelijke inleg volledig te belasten.

Terugstorten

Aangezien wij deze stelselwijziging per 1 januari 2017 hebben ingevoerd, is in de periode vanaf de start van de zonne-installatie op 14 augustus 2015 tot aan 1 januari 2017 wel sprake van een met BTW belaste prestatie. Uitgaande van een levensduur van 25 jaar is dit precies 1,38/25e deel. Het verschil – 23,62/25e deel van de de inleg – is niet toerekenbaar aan belaste prestaties. U krijgt daarmee dit deel van de oorspronkelijk betaalde BTW teruggestort.

Wij zijn op dit moment bezig dit administratief te regelen en wij verwachten dat wij medio november dit bedrag kunnen terugstorten op uw bankrekening.