Go to Top

Zonnecentrale officieel in gebruik genomen

Donderdag 24 september vond de officiële opening plaats van de zonnecentrale van Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan. Zo’n 250 leden, betrokkenen en andere geïnteresseerden kwamen samen in de Fablohal.

Welkom

Om kwart over vier is de zaal al behoorlijk vol en opent Anouk van Gool de bijeenkomst door iedereen welkom te heten en de eerste spreker – Alfred Thoolen – aan te kondigen. Alfred Thoolen – oud directeur van Thoolen – vertelt hoe door schaalvergroting de Fablohal eigenlijk is ontstaan en dat de Gemeente het een goed idee vond om een hal die alleen drie maanden per jaar voor bollen werd gebruikt ook als sporthal in te zetten. Alfred demonstreert hoe hij in zijn jeugd DTT moest toevoegen aan bloembollen die naar Zweden werden geëxporteerd en dat dit voor hem een reden was om het gebruik van bestrijdingsmiddelen later in zijn eigen bedrijf dit tot een absoluut minimum te beperken. “Samen met mijn broer heb ik altijd geprobeerd om zo duurzaam mogelijk te werken. Het feit dat deze hal twee functies heeft – bloembollenbedrijf en tennishal – is daar een mooi voorbeeld van. En dan is het eigenlijk ook vanzelfsprekend dat je je dak voor zo’n mooi initiatief als dit gratis ter beschikking stelt en zo ook meewerkt aan het verduurzamen.” Alfred dankt iedereen die geholpen heeft bij het tot stand komen van dit project, waaronder in het bijzonder de initiator uit de wijk: Matthijs Hisschemöller.

2574-005-klein

Eise Jan Wattel

Dan is het woord aan coöperatie voorzitter Eise Jan Wattel. “Ik ben trots hier te staan. Er is zoveel gebeurt de afgelopen periode. Ik wil daarom in ieder geval de belangrijkste partners in het zonnetjes zetten.” Eise Jan bedankt allereerst de firma Thoolen en hun adviseur Dré Kraak waarmee heel veel overleg is geweest. Ook bedankt hij de Gemeente die “echt invulling heeft gegeven aan haar ambitie om Haarlem klimaatneutraal te maken en hiervoor ook budgetten heeft vrijgemaakt. En ook het uitwisselen van ervaringen van andere coöperaties heeft gestimuleerd.”

Ook leverancier Solarcentury heeft volgens Eise Jan een pluim verdiend voor het “meedenken over een solide bevestigingsmethode en voor de gedegen aanpak tijdens de realisatie.” Qurrent wordt door Eise Jan in het zonnetje gezet vanwege de bereidheid om mee te denken. “Daarmee onderscheiden jullie je echte van de grote energiemaatschappijen.”

Tot slot dank aan de leden van de coöperatie en de vele vrijwilligers. “Voor jullie vertrouwen en het feit dat jullie al vanaf het begin enthousiast hebben gereageerd. De kritische vragen die jullie stellen, geeft aan hoe betrokken jullie zijn. Jullie steun en vertrouwen zijn van wezenlijk belang geweest voor realisatie.”

2574-012-klein

Qurrent en Solarcentury

Qurrent directeur Richard Klatten is de volgende spreker en geeft aan dat hij hier met ‘mixed feelings’ staat. “Ik woon vlakbij en heb hier heel wat slechte partijtjes tennis gespeeld. Maar ik sta hier ook met trots, niet in de laatste plaats omdat hier zo’n 200 klanten zitten van Qurrent.” Richard geeft aan dat Qurrent veel verder gaat dan alleen stroom leveren. “Samen met onze klanten willen we energie neutraal worden. Voor het opwekken ervan hebben we dit soort projecten nodig. U bent echter een voorloper en een uitzondering. Maar wel belangrijk want er wordt tot in Den Haag over u gesproken. Dank voor uw vertrouwen. Gefeliciteerd met dit project en ik hoop dat er nog veel meer van dit soort zonnecentrales komen!”

Dennis de Jong van Solarcentury vertelt hoe hij een aantal jaar geleden tijdens een bijeenkomst voor eerst hoorde van het project en toen dacht: “dit gaat nooit gebeuren”. Hij is dan ook ongelooflijk blij dat deze droom is uitgekomen en dat hij er met Solarcentury een rol in heeft mogen spelen. “Ook de oprichting van Solarcentury is namelijk voortgekomen uit een droom. De droom van onze oprichter Jeremy Leggett die streefde naar het verduurzamen van de energievoorziening.”

De Jong spreekt zijn waardering uit voor het bestuur van de coöperatie die tijdens de realisatie van dit project “meer kennis over zonne-energie heeft opgedaan dan de meeste van onze klanten en vasthoudend was bij het oplossen van problemen.” Tegelijkertijd is Dennis niet optimistisch. Het feit dat een team van professionals nodig is om dit soort projecten te realiseren ziet hij als een drempel voor andere projecten. De verhoging van de korting op de energiebelasting is hoopvol maar de complexiteit moet minder worden. “Dit soort postcoderoos projecten zijn extreem belangrijk. De SDE+ regeling is niet de oplossing.”

Film Zonnecoöperaties in Haarlem

De Gemeente Haarlem heeft de realisatie van de zonnecentrale op het dak van de Fablohal altijd gesteund. Omdat het project is gerealiseerd en wordt gekeken naar de toekomst, werd de film Zonnecoöperaties in Haarlem vertoond. Haarlem wil graag in 2016 maar liefst 16 grote daken voorzien van zonnepanelen en roept op om mee te doen.

Openingshandeling

Na de film was het woord aan wethouder Cora-Yfke Sikkema. Zij maakte nog eens duidelijk hoe belangrijk het is dat er nog meer van dit soort projecten in Haarlem van de grond komen. “Het collectieve zonnedak sluit aan bij één van de belangrijkste ambities van Haarlem. We willen immers als Haarlemmers ervoor zorgen dat onze mooie stad in 2030 klimaatneutraal is.” Sikkema geeft aan dat er dan ook druk naar andere daken wordt gezocht in de stad zodat in 2016 maar liefst 16 van dit soort projecten kan worden gerealiseerd.

Samen met Alfred Thoolen en Eise Jan Wattel werf vervolgens in een fraaie inhuldigingsplaat onthuld. Het bord waarop o.a. staat vermeld wanneer de zonnecentrale in gebruik is genomen zal een mooie plek krijgen aan het Marcelisvaartpad zodat voor bezoekers duidelijk is dat er op het dak van de Fablohal jaarlijks maar liefst 340 kilowatt aan duurzame stroom wordt opgewekt.

Jim Streefkerk – voorzitter van Stichting DE Ramplaan – nam het woord om het bestuur van de coöperatie en de mensen van Thoolen persoonlijk met een bloemetje te bedanken. Daarna was het tijd voor een drankje en was er gelegenheid om langs te gaan bij kraampjes van Stichting DE Ramplaan, Solarcentury en Qurrent voor vragen over het besparen of juist opwekken van energie.