Go to Top

Nieuwsbrief DE Ramplaan – januari 2020

Coöperatie DE Ramplaan wenst u een zonnig 2020

Beste leden,

Graag wil ik u namens het bestuur een gezond, gelukkig en ook een zeer zonnig 2020 toewensen. We kijken terug op wederom een goed productiejaar. De opbrengst over 2019 was 373 MWh. Hiermee heeft de installatie opnieuw meer opgewekt dan de verwachte 225 kWh per zonnestroomdeel. Afgelopen week was een vertegenwoordiging van het bestuur op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de firma Thoolen in de Fablohal en daar hebben wij met trots stilgestaan bij de afgelopen vier en half jaar dat de zonnestroominstallatie inmiddels operationeel is.

Website

De website www.deramplaan.nl is vernieuwd en wij hebben deze nu in eigen beheer. Tot voor kort was daar namelijk informatie te vinden over onze coöperatie, over stichting DE Ramplaan en over het Spaargas-project. Stichting DE Ramplaan, waar 5 jaar geleden onze coöperatie uit is voorgekomen, is opgeheven. Het Spaargas-project gaat een volgende fase in waarbij intensiever met de buurtbewoners zal worden gecommuniceerd. Hiervoor is een aparte website gemaakt: www.ramplaankwartier.nl. Daarnaast was de informatie op onze site verouderd en dringend aan een update toe. De afgelopen weken is er hard gewerkt om onze website opnieuw in te richten en te voorzien van actuele informatie.

Jaarrekening

De jaarlijkse korting op de energiebelasting waar u als deelnemer aan het postcoderoosproject recht op hebt zal door Greenchoice/Qurrent worden uitgekeerd. Hiertoe zal de coöperatie de benodigde gegevens aanleveren bij de energiemaatschappij. Het moment waarop u van Greenchoice de jaarrekening ontvangt hangt af van uw overgangsdatum naar Greenchoice.

Dividend 2019

Zoals bekend verkopen wij als coöperatie de geproduceerde stroom aan Greenchoice en eens per jaar keren we de opbrengst hiervan minus de operationele kosten als dividend uit aan de leden. We verwachten deze uitkering in februari te kunnen doen. U zult hierover binnenkort nader bericht ontvangen.

Lokaal opgewekte energie

Onze coöperatie maakt deel uit van inmiddels meer dan 500 landelijke lokale initiatieven voor de opwek van duurzame energie. Het afgelopen jaar is dit aandeel in de landelijke energieproductie verder gegroeid en in het Klimaatakkoord is afgesproken dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneparken in Nederland in eigendom van de lokale omgeving komt. Meer hierover kunt u hier lezen.

Met zonnige groet,

namens het bestuur,
Eise Jan Wattel