Go to Top

Uitnodiging ALV 2020

Beste leden,

Wij hopen dat u allen in goede gezondheid verkeert ook na deze lange periode van aangepast leven. Wij zijn als bestuur van de coöperatie sinds maart niet meer fysiek bijeengekomen en hebben onze vergaderingen digitaal gehouden. Zoals eerder gecommuniceerd zouden wij u laten weten op welke manier wij dit jaar de algemene ledenvergadering (ALV) willen houden. Wij hebben recent besloten om dit ook digitaal te doen. We kunnen dat digitaal ondersteunen en maken daarbij ook gebruik van de ervaringen van collega-coöperaties.
Wilt u hiervoor donderdagavond 22 oktober vanaf 19.30 alvast in uw agenda reserveren?

Op de ALV-agenda:

De onderwerpen die wij graag met u willen delen zijn onder andere:
· De jaarrekening 2019 en de plannen voor het komende jaar
· De statutenwijziging
· De resultaten van de onlangs gehouden schouw van het dak
· Een demo van de geheel verbeterde website
· Een presentatie ter verduidelijking van het verrekeningsmodel van de postcoderoosregeling, zoals wij die nu hanteren binnen onze coöperatie
· Gevraagd aan Greenchoice: presentatie door hen over de ontwikkelingen op het gebied van groene energie

Geef uw aanwezigheid vast door!

Zou u in verband met de minimale aanwezigheid van 20% van de leden alvast door willen geven per reply email of u aanwezig kunt zijn en op welk emailadres wij u kunnen uitnodigen met een link voor de digitale vergadering?
De stukken zullen uiterlijk 14 dagen voor de ALV beschikbaar zijn zoals u van ons gewend bent. We realiseren ons dat we op deze manier niet de gelegenheid hebben om elkaar ook daadwerkelijk te zien en te spreken, voor velen ook een belangrijke reden om bij de ALV aanwezig te zijn. We denken echter dat we toch een interessante digitale bijeenkomst kunnen houden, op een wijze waaraan velen van ons waarschijnlijk al gewend zijn geraakt in deze speciale tijden. En we spreken daarbij de verwachting uit dat we elkaar volgend jaar weer fysiek zullen kunnen ontmoeten.

Met zonnige groet namens het bestuur,

Eise Jan Wattel
Voorzitter Coöperatie DE Ramplaan