Go to Top

Uitnodiging ALV 2022

Beste leden,


Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van onze coöperatie die dit jaar weer “live” gehouden gaat worden. Wij hebben de firma Thoolen bereid gevonden om dat in de Fablohal te doen. Wat is er mooier dan elkaar na twee jaar afwezigheid weer te ontmoeten onder het dak waarop de zonnepanelen van onze coöperatie liggen? Er is na afloop ook gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje uitgebreider te spreken.

Wilt u hiervoor dinsdagavond 24 mei vanaf 19.30u alvast in uw agenda reserveren?

Op de ALV agenda

• Notulen ALV 2021
• Jaarverslag en Jaarrekening 2021
• Verslag van de Kascommissie
• Vaststelling Jaarrekening en décharge van het bestuur
• Herbenoeming bestuurslid Jan Gastkemper
• Benoeming kascommissie voor 2023
• Begroting en Beleidsplan 2023
• Toepassing korting dividend bij geen gas pas van toepassing per 2022
• Verdienmodel gezien ontwikkelingen in de energiemarkt en de energiebelasting
• Aandachtspunten bij verlenging contract bij Greenchoice
• Ontwikkelingen zonnedaken Haarlem

De stukken zullen uiterlijk 14 dagen voor de ALV beschikbaar zijn zoals u van ons gewend bent.

Geef uw aanwezigheid vast door

Leden hebben de uitnodiging voor de ALV per e-mail gehad. Zou u in verband met de minimale aanwezigheid van 20% van de leden alvast door willen geven per reply email of u aanwezig kunt zijn?


Met zonnige groet namens het bestuur,
Eise Jan Wattel
Voorzitter Coöperatie DE Ramplaan