Go to Top

Uitnodiging ALV 2021

Beste leden,

Wij hadden als bestuur de hoop om dit jaar de ALV weer als een fysieke bijeenkomst te houden. Gezien de ontwikkelingen hebben we echter besloten ook dit jaar de ALV digitaal te doen. Evenals vorig jaar willen we dat via een Zoom-call doen.

De ALV wordt gehouden op donderdagavond 28 oktober vanaf 19.30.

Op de ALV agenda

Notulen ALV 20 oktober en 5 november 2020
Jaarverslag en Jaarrekening 2020
Verslag van de Kascommissie
Herbenoeming van bestuursleden
Benoeming kascommissie voor 2022
Begroting en Beleidsplan 2022
De totstandkoming van het nieuwe contract met Greenchoice
Overdracht zonnestroomdelen
Ontwikkelingen postcoderoosregeling

Vorig jaar bleek dat de minimale aanwezigheid van 20% van de leden niet werd gehaald waardoor we een tweede ALV moesten houden. We willen daarom graag een dringende oproep doen om digitaal aanwezig te zijn. We zijn ons ervan bewust dat dit niet de prettigste manier van samenkomen is. Hopelijk kunnen we elkaar de volgende keer weer fysiek ontmoeten.

Leden hebben de uitnodiging voor de ALV per e-mail gehad. U kunt per reply op deze e-mail aangeven of u aanwezig kunt zijn. In de e-mail staan ook de stukken en de Zoom-link om deel te nemen aan de vergadering.

Ik hoop u de 28ste te zien!

Met zonnige groet namens het bestuur,

Eise Jan Wattel
Voorzitter Coƶperatie DE Ramplaan